NEN-EN 1090-1 en CPR

Er gelden Europese  regels voor bouwproducten voor de toeleverende industrie zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs. Een van deze kwaliteitsrichtlijnen is in Nederland de Bouwproducten Verordening; in het Engels heet dit CPR, Construction Products Regulation (nr. 305/2011).

Het doel is om het vrije handelsverkeer tussen de Europese lidstaten te bevorderen en om de veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Met name het opheffen van handelsbelemmeringen moet komen door enerzijds harmonisatie van methoden voor het testen en beoordelen van bouwproducten en anderzijds wil men een uniforme en transparante regelgeving voor de interne Europese markt bereiken.

Vanaf 1 juli 2014 is de bestaande norm NEN-EN 1090-1 wettelijk verplicht voor staal- en aluminium- constructies.

CE – markering en Prestatieverklaring (DoP)

CE staat voor “Conformité Européenne “wat betekent dat het product in overeenstemming is met de Europese regelgeving. De norm EN – EN 1090-1 + A1:2012 verplicht fabrikanten om een fabrieksprocesbeheersingssysteem op te zetten. Dit moet gedocumenteerd en onderhouden worden. Daarna wordt dit systeem door een keuringsinstantie getoetst.

Watersilo’s Groosman heeft dit proces met goed gevolg doorlopen en mag de op de markt gebrachte staalconstructie componenten voor watersilo’s , bestemd voor gebruik van alle constructie types, met CE markeren. Via onderstaande link kunt u de prestatieverklaring inzien.

Prestatieverklaring