Keuringen watersilo’s en Onderhoud

Zoals al eerder vermeld vormt uw watersilo een essentieel onderdeel van uw gehele water technische installatie.

Water opslag in silo’s betekent ook dat de silo’s onderhouden moeten worden. Er zijn in het verleden al heel wat ongelukken gebeurd door achterstallig onderhoud.

De silo heeft een bepaalde opbouw in wanddikte afhankelijk van de omvang en hoogte. Deze wanddikte wordt na verloop van tijd aangetast door onder andere beschadigingen en corrosie.

Tegenwoordig eist de verzekering dan ook dat uw silo gekeurd moet worden. Watersilo’s die zeven jaar of ouder zijn, dienen eens in de 2 jaar gekeurd te worden. Wordt na een inspectie vastgesteld dat 2 jaar niet voldoende is, dan wordt een tusseninspectie na 1 jaar aanbevolen.

Middels het inspectierapport wordt de fysieke staat van uw silo duidelijk. Uw silo kan op tijd hersteld worden als er schade of roestvorming wordt geconstateerd. Witte sporen kunnen duiden op beginnende corrosievorming en dan is het zaak dat u actie onderneemt. Zorg er op tijd voor dat beschadigingen worden hersteld en dat de coating weer dekkend wordt. Het risico op calamiteiten wordt hierdoor gereduceerd.

Wij helpen u aan het juiste adres voor silokeuringen.

Offerte aanvragen