Wateropslag

Leven is water en de basis voor leven is water. De watervoorraad in de wereld wordt steeds schaarser, dus is het belangrijk om zuinig en verantwoord het water te beheren.
De Petrus-watersilo’s vormen een essentieel onderdeel van uw water technische installatie en zijn uitermate geschikt voor uw wateropslag.
Met name in de tuinbouw wordt veel water gebruikt en hergebruikt. Alle teelt is afhankelijk van kwalitatief goed gietwater.

Niet enkel in de (glas)tuinbouw wordt veel water gebruikt en hergebruikt, onze bovengrondse watervoorzieningen zijn een economische en ideale toepassing in:
(glas)tuinbouw hemelwateropslag, recirculatiewater, bronwater, zandfilter
landbouw mestopslag
boomkwekerijen bevloeiing containerveld, eb- en vloedsysteem
fruitteelt fertigatie, druppelbevloeiing
viskwekerijen bio-filtersilo
industrie en milieu afvalwater, proceswater, brandbluswater

Uitgerust met een blauwe voering worden onze silo’s omgebouwd tot zwembaden.
Petrus-watersilo’s worden geleverd in prefab (zelf) bouwpakketten.
De silo’s bestaan uit gegolfde en gecentreerde stalen platen met een hoogwaardige en duurzame staalkwaliteit.

Offerte aanvragen