Onderhoud en keuring wateropslag silo’s

Aangezien uw watersilo’s een belangrijk onderdeel vormen van uw gehele water technische installatie is het essentieel dat ook onderhoud gepleegd wordt.

Er zijn in het verleden al heel wat ongelukken gebeurd door achterstallig onderhoud.

De silo heeft een bepaalde opbouw in wanddikte afhankelijk van de omvang en hoogte.

Deze wanddikte wordt na verloop van tijd aangetast door onder andere beschadigingen en corrosie.

Het is aan te raden om de silo jaarlijks te controleren op roestvorming, scheefstand en vooral lekkage.

Witte sporen en poreuze plekken kunnen een voorteken van lekkage zijn. Een silo met coating is beter beschermd tegen roestvorming.

In Nederland moeten watersilo’s na 7 jaar worden gekeurd. Daarna vervolgens om de 2 jaar. Wordt na een inspectie vastgesteld dat 2 jaar niet voldoende is, dan wordt een tusseninspectie na 1 jaar aanbevolen.

Middels het inspectierapport wordt de fysieke staat van uw silo duidelijk. Uw silo kan op tijd hersteld worden als er schade of roestvorming wordt geconstateerd. Zorg er op tijd voor dat beschadigingen worden hersteld en dat de coating weer dekkend wordt. Het risico op calamiteiten wordt hierdoor gereduceerd.

Wij doen deze keuringen niet zelf. Wel kunnen wij u in contact brengen met een bedrijf wat silokeuringen uitvoert.

    Heeft u interesse in één van onze diensten of producten?
    Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.