Korte historie

Een van oudsher familiebedrijf van Zeeuwen vertrok in de jaren ‘40 naar Frankrijk om daar een beter en nieuw bestaan op te bouwen. Ze begonnen met de kweek van witlof. Om het proces van de kweek te versnellen ontwikkelden ze witlofkanalen. In de jaren daarna richtten ze zich meer en meer op de fabricage van graansilo’s om later in de zestiger jaren te beginnen met het fabriceren van watersilo’s.

De naam “Petrus-silo” komt dan ook van de Zeeuw Petrus die naar Frankrijk trok. En het was in de zestiger jaren dat ook veel boeren en handelaren uit de omgeving de markten in Kortrijk bezochten.

Het is daar dat de families elkaar tegen kwamen en zaken gingen doen. De firma Govaert heeft de “Petrus-watersilo”  dan ook vercommercialiseerd en ontwikkeld tot een hoogwaardig kwaliteitsproduct.

In 2010 heeft de familie Groosman het bedrijf overgenomen waardoor de kennis en expertise nog verder uitgebouwd en gewaarborgd zijn gebleven op het gebied van wateropslag.